Kontoförsäkran - Elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare ska tillsammans med eleven tagit del av information i e-tjänsten, och med denna försäkran lovar eleven att följa de regler och anvisningar som finns.

Eleven förbinder sig härmed att följa informationen och regler angivna under ”Användarens ansvar”. Eleven har blivit informerad om övergripande informationssäkerhetspolicy IT samt informationssäkerhetsinstruktion Användare Elev och är införstådd med att ovarsam användning av verksamhetsrelaterad information, datorer, nätverk och tillhörande kringutrustning kan leda till disciplinära och/eller rättsliga påföljder och att eleven förlorar rätten att använda dessa.

Mer information finner du i e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa