Frågor och svar

Vad är det för skillnad på en e-tjänst och en blankett?

Nedan listar vi exempel på hur en e-tjänst och blankett skiljer sig åt:

E-tjänst – som en smidig, digital blankett

  • En e-tjänst kan använda när som helst på dygnet via en dator, mobil eller surfplatta.
  • Du kan bifoga eventuella bilagor i e-tjänsten och även komplettera med dem i efterhand om det efterfrågas.
  • Ditt inskickade ärende kan du följa via Mina sidor.
  • Du kan följa statusen på ditt ärende.
  • Du får notiser via epost och/eller SMS när ditt ärende har uppdaterats.
  • Du kan ha kontakt med din handläggare via en meddelandefunktion.
  • Dina ärenden sparas på ett och samma ställe.

Blankett

  • Du fyller i blanketten för hand. (Vissa blanketter kan du fylla i på din dator)
  • Blanketten skriver du ut och signerar med din underskrift.
  • Du skickar in blanketten per post, e-post eller lämnar den till kommunens reception.

 

Mina sidor

Följ ditt ärende på Mina sidor

När du är inloggad i självserviceportalen kan du följa dina inskickade ärenden under Mina sidor eller återuppta ett påbörjat ärende. Du kan följa statusen på dina ärenden och föra en dialog med kommunens handläggare via meddelandefunktionen, där du även kan inkomma med eventuella kompletterande uppgifter. 

Varför hittar jag inte mitt ärende på Mina sidor?

En del av kommunens e-tjänster ligger i andra system och har symbolen som en fyrkant med en pil i, vid knappen Starta e-tjänsten. Länken tar dig till ett externt system som inte är kopplat till kommunens självserviceportal, därav kan du inte följa ärendet via Mina sidor. Exempel på externa system är Skola24, Lifecare och Prorenata.

Boxholms kommun har gemensam miljönämnd som Mjölby kommun samt gemensam alkohol- och tobaksenhet som Motala kommun. Många av e-tjänsterna som är kopplade till miljö samt alkohol och tobak kan därför ligga i de andra kommunernas självserviceportaler.

Det är inte alla e-tjänster som kräver att du måste logga in med e-legitimation för att utföra ett ärende. De ärenden som du inte har loggat in på, kan du heller inte se under Mina sidor

 

Ett sparat ärende är inte en inkommen handling

När du genomför en e-tjänst och av någon anledning inte hinner att slutföra och skicka in ärendet, så kan du klicka på ”Spara”. Ditt påbörjade ärende sparas då på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till ärendet, så att inga obehöriga kan läsa eller förvränga informationen. Du kan när som helst komma åt ditt påbörjade ärende igen. 

För att fortsätta fylla i e-tjänsten behöver du vara inloggad med hjälp av e legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. När du skickat in ditt ärende till kommunen och samtliga steg i e-tjänsten är slutförda, då kan ärendet börja behandlas. 

Om ditt ärende bara är sparat och inte inskickat, är det bara du som kan se den under Mina sidor.

 

Alla ärenden som skickas in via en e-tjänst är en inkommen handling

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

Varför ser jag inte e-tjänsten jag letar efter?

Om du som kommuninvånare inte hittar e-tjänsten så kan det exempelvis bero på att du inte har loggat in i självserviceportalen, att det inte finns en e-tjänst kring det du söker, eller att e-tjänsten för tillfället är avstängd.

Om du som medarbetare inom Boxholms kommun letar efter en intern e-tjänst så behöver du logga in som medarbetare eller förtroendevald.

 

E-legitimation och skyddad identitet

Vad är en e-legitimation?

E-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, exempelvis körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. De flesta e-tjänster kräver inloggning med e-legitimation och i vissa fall även digital signering.

E-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling som exempelvis ett körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. De flesta e-tjänster kräver inloggning med e-legitimation och i vissa fall även digital signering.

På e-legitimations webbplats kan du läsa om hur e-legitimation fungerar. 

 

Varför måste jag ha en e-legitimation?

Vi måste vara säkra på att det är just du som skickar in ditt ärende till oss. När du loggar in med e-legitimation så hämtas dina personuppgifter från Skatteverket. Det gör att du slipper fylla i dina uppgifter manuellt. När du sedan loggar in på Mina sidor så kan du även följa ditt ärende under hela handläggningsprocessen. 

 

Vilken e-legitimation kan jag använda?

För de flesta av kommunens e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. Boxholms kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID, Mobilt BankID och Freja eID+.

 

Hur skaffar jag en e-legitimation?

På webbplatsen elegitimation.se kan du läsa om hur du skaffar e-legitimation
På e-legitimations webbplats kan du läsa om hur e-legitimation fungerar. 

 

Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med e-legitimation, vad gör jag då?

I första hand ska du testa din e-legitimation. Läs mer på Skatteverkets webbplats: Testa din e-legitimation. Lyckas inte testet får du vända dig till den utgivare som utfärdat e-legitimationen, vanligtvis din bank. Det kan vara så att du inte har installerat någon e-legitimation eller giltighetstiden kan ha gått ut.

 

Jag har skyddad identitet, hur fungerar det då?

Har du skyddad identitet kan du antingen vända dig direkt till den verksamhet som du behöver komma i kontakt med eller ringa kommunväxeln på telefonnummer 0142-895 00.

 

Stöder min webbläsare den här webbplatsen?

Den här webbplatsen och e-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare. Om du har problem med din webbläsare, exempelvis får upp ”Sidan kan inte visas” eller annat felmeddelande så kan du behöva se över dina inställningar.

Nedan länkar vi till sidor där du kan hitta mer information om de vanligaste webbläsarna:

 

Vart ska jag vända mig om jag inte fått svar på min fråga här?

Om du har problem med en specifik e-tjänst så hittar du kontaktuppgifter på e- tjänstens startsida. Har du frågor om kommunens självserviceportal eller om e-tjänsteutvecklingen i Boxholms kommun? Då är du välkommen att höra av dig med dina synpunkter eller frågor genom att skicka ett e-postmeddelande till kommun@boxholm.se eller ringa kommunväxeln på telefonnummer 0142-895 00.