Om självserviceportalen

På den här sidan hittar du Boxholms kommuns e-tjänster samlade på ett och samma ställe. De flesta e-tjänster kräver inloggning med hjälp av e-legitimation.

 

Mina sidor – där dina ärenden sparas

Via Mina sidor kan du följa dina inskickade ärenden eller återuppta ett påbörjat ärende. Du kan också följa statusen på dina ärenden och föra en dialog med kommunen direkt i anslutning till ett ärende genom en meddelandefunktion. Behöver något i ärendet kompletteras får du ett meddelande i Mina sidor och kan öppna upp ärendet samt göra de ändringar som krävs.

Läs mer under fliken Frågor och svar

 

E-legitimation och signering

Boxholms kommun måste vara säker på vem det är som skickar in ett ärende via våra e-tjänster. Därför kräver vissa e-tjänster att du loggar in och/eller signerar ett ärende via e-legitimation. Om du får tekniska problem när du ska legitimera dig eller skriva under med en e-legitimation ska du kontakta den som utfärdade din e-legitimation.

 

Personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Det innebär namn, personnummer, adresser, IP- nummer med mera. Har du någon gång lämnat personuppgifter till Boxholms kommun så har du rätt att ansöka om ett registerutdrag som visar vilka uppgifter som finns registrerade på dig. 

På Boxholms kommuns webbplats hittar du mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter.

 

Kakor (cookies) 

På minasidor.boxholm.se används session cookies som används för att hålla användaren inloggad och hjälpa till vid filtrering av e-tjänster.

 

Fungerar på olika enheter

Du kan använda e-tjänsterna i vilken enhet du vill, de fungerar lika bra i mobilen och surfplattan som på datorn. 

 

Stöd för webbläsare

E-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Safari.) Om sidan inte visas korrekt eller om du får upp felmeddelanden, kan du behöva se över dina inställningar eller uppdatera din webbläsare.

 

Tillgänglighet

På minasidor.boxholm.se finns det länkar till flera e-tjänster byggda i olika system. Själva portalen minasidor.boxholm.se och vissa tjänster är byggda i systemet Open ePlatform. 
 

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen minasidor.boxholm.se. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd e-tjänsten: Anmäl brister i webbplatsens tillgänglighet.

Innehåll som inte är tillgängligt:

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, vilket påverkar dig som använder skärmläsare. Det gäller till exempel blanketter och informationsmaterial.
  • Det finns inscannade PDF-filer som inte går att läsa upp eller som är svårlästa gällande kontrast och kvalitet.
  • Felaktigt utformade länktexter och länkbeskrivningar.
  • På vissa sidor finns flera rubriker i följd som har samma rubriknivå men inget innehåll mellan dem.
  • Vissa bilder saknar textalternativ. 
  • Det finns listor på webbplatsen som saknar listelement

Vi har påbörjat ett arbete för att åtgärda dessa brister.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs under rubriken “Innehåll som inte är tillgängligt”

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

På Myndigheten för digital förvaltnings webbplats hittar du mer information om hur du anmäler bristande tillgänglighet.