Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet, anmäla ändring i befintlig verksamhet eller anmäla att din verksamhet ska upphöra.

Information om start av verksamheten och miljökontorets första kontroll

Din verksamhet får starta efter att miljönämnden har fått din anmälan. Startar du en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet utan att först ha registrerat den hos miljönämnden så riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Det är miljönämnden som tar beslut om eventuell sanktionsavgift och avgiften tillfaller staten. Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och ett system för egenkontroll med rutiner ska finnas. Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av anmälan. 

När verksamheten startat kommer miljökontoret på ett kontrollbesök. Då kontrolleras att verksamheten uppfyller lagkraven. Om det finns brister kan miljökontoret ge dig tid att åtgärda avvikelserna, förelägga dig att göra det, begränsa vad du får göra eller om avvikelserna är allvarliga, förbjuda hela eller delar av verksamheten.

Mer information

Mer information om e-tjänsten hittar du när du klickar på Starta e-tjänsten.
E-tjänsten ligger hos Mjölby kommun då vi delar samma miljönämnd och det är även de som kommer att hantera ditt ärendet, i deras e-tjänsteportal.

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se