Anmälan om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Alla som bedriver en verksamhet eller gör en åtgärd är skyldiga att se till så att det inte skadar miljön eller människors hälsa. Målsättningen är en hållbar utveckling med en hälsosam och god miljö.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Exempel på vad som definieras som miljöfarlig verksamhet är till exempel industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, lantbruk, vindkraftverk och fordonstvätt.

Anmälan, tillstånd och egenkontroll

De miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på miljöpåverkan och verksamhetens storlek. Vissa miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga och andra omfattas av krav på tillstånd, vilka som omfattas av kraven framgår av miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

Så kallade C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljönämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar

Mer information

Mer information hittar du på mjolby.se.
Då Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor ska du skicka blanketten till Mjölby kommun.

Postadress:
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 Mjölby

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se