Anmälan om husbehovstäkt

LÄS MER

För att påbörja en täkt av grus, sand, morän, berg, torv eller matjord för husbehov krävs en anmälan om samråd. Detta eftersom naturmiljön kan komma att ändras.

Mer information

Mer information hittar du på mjolby.se.
Då Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor ska du skicka blanketten till Mjölby kommun.

Postadress:
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 Mjölby

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se