Anmälan om driftstörning

LÄS MER

Vid en driftstörning eller annan avvikelse som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön ska miljökontoret omgående informeras om händelsen.

Telefonnummer: 010-234 50 00
E-post: miljo@mjolby.se

Uppgifter som bör lämnas i ett första skede:

  • Kortfattad beskrivning av vad som hänt?
  • Föreligger spridningsrisk?
  • Har räddningstjänsten larmats?
  • Är händelsen polisanmäls?
  • Kontaktuppgifter

Skicka därefter in denna blankett

Denna blankett kan därefter användas som underlag vid skriftlig redogörelse. Om inte utrymmet på blanketten räcker till kompletteras redogörelsen lämpligen med bilagor. 

Mer information

Mer information hittar du på mjolby.se.
Då Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor ska du skicka blanketten till Mjölby kommun.

Postadress:
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 Mjölby

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se