Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Om ni ska lägga ned er verksamhet bör ni informera miljökontoret i god tid innan verksamheten upphör. För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkänna i god tid innan avvecklingen.

Mer information

Mer information hittar du på mjolby.se.
Då vi delar samma miljönämnd som Mjölby kommun så ska du skicka in blanketten till dem.

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se