Ansök om tillstånd för nedgrävning av häst

LÄS MER

Begrava häst hemma

Om din häst gått bort eller om du planerar att avliva din häst och vill begrava den hemma på gården, ska du kontakta miljökontoret för samråd. Miljönämnden ska godta platsen för nedgrävningen.

Att tänka på vid val av plats för nedgrävningen:

  • Markägaren ska samtycka till nedgrävningen.
  • Avstånd till boningshus, vattendrag och dricksvatten bör vara 100-200 meter.
  • Avstånd till gropens botten och högsta grundvatten eller berggrund bör vara minst en meter.
  • Platsen bör vara torr och solig.
  • Jordarten på platsen bör lämpligen vara genomsläpplig. Hästkroppen bör kunna täckas av minst 1-1,5 meter jord och bör bilda en upphöjning, så att vatten inte ansamlas. Några stenar kan gärna läggas ovanpå.
  • En grop för en medelstor häst behöver vara cirka 2-3 meter bred och 2,5 meter djup.

Mer information

Mer information hittar du på mjolby.se.
Då vi delar samma miljönämnd som Mjölby kommun så ska du skicka in blanketten till dem.

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se