Anmälan om bostadsklagomål/olägenheter

LÄS MER

Innan du kontaktar miljökontoret bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den som orsakar störningen.

Här kan du anmäla störningar så som:

  • Buller
  • Ventilation
  • Fukt
  • Lukt
  • Temperatur*
  • Drag*
  • Vedeldning
  • Tobaksrök
  • eller annan typ av störning som påverkar dig

*Temperatur och drag

Om du har problem med temperatur eller drag inomhus ska du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för utredning och åtgärd. Om du har frågor om temperatur eller om problem kvarstår efter du varit i kontakt med din fastighetsägare, kontakta miljökontoret.

Läs följande information innan du skickar in blanketten om olägenhetsanmälan

Miljökontoret handlägger bostadsklagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan handla om störande buller från t.ex. fläktar, restauranger och diskotek. Det kan också handla om klagomål på fukt och mögel i lägenheter, dålig ventilation eller andra inomhusmiljöfrågor. Innan du kontaktar miljökontoret bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den som orsakar störningen. Enligt miljöbalken är fastighetsägare/verksamhetsutövare skyldiga att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

För att miljökontoret skall kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk. Enligt miljöbalken (9 kap. 3 §) definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”.

Mer information

Mer information hittar du på mjolby.se.
Då Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor ska du skicka blanketten till Mjölby kommun.

Postadress:
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 Mjölby

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se