Anmälan/ansökan om värmeutvinning ur mark eller vatten

LÄS MER

Miljönämndens kvalitetsdeklaration för värmeutvinning

Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens skyldighet att anmäla installation av värmepump för värmeutvinning ur berg, jord eller ytvatten.

Beskrivning av verksamheten

Miljönämnden i Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner handlägger anmälningar som avser värmeutvinning ur berg, jord eller ytvatten. Vi arbetar för att förebygga, förhindra och minimera risker för människors hälsa eller för miljön. Vårt arbete styrs av förvaltningslagen, miljöbalken, lokala föreskrifter och riktlinjer.
Vid handläggningen av en anmälan om värmeutvinning så granskas bland annat avstånd till tidigare anlagda borrhål, fastighetsgränser, vattenkälla och avloppsanläggning. Utöver det kontrolleras även ifall anmälan avser värmeutvinning inom ett vattenskyddsområde eller inte.

Mer information

Mer information hittar du på mjolby.se.
Då vi delar samma miljönämnd som Mjölby kommun så ska du skicka in blanketten till dem.

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se