Ansök om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde ska sökas:

  • Om spridning sker inom vattenskyddsområdets primär och/eller sekundär zon
  • Om tillståndsplikten är reglerad i vattenskyddsområdets föreskrifter

Ansökan ska lämnas in till miljönämnden i god tid, minst sex veckor innan spridning. Tillstånd ska sökas av den som nyttjar marken.

Mer information

Mer information hittar du i blanketten eller på mjolby.se.
Då vi delar samma miljönämnd som Mjölby kommun så ska du skicka in blanketten till dem.

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se