Anmälan om installation av cistern vid förvaring av brandfarlig vätska

LÄS MER

Installation av cistern

Vid installation av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska du informera miljökontoret. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds.

Kravet på skriftlig information gäller för följande installationer:

  • Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Observera att ytterligare reglering i vattenskyddsföreskrifter kan förekomma.
  • Cisterner utanför vattenskyddsområde som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spillolja,

Tillstånd för brandfarlig vara

För viss hantering av brandfarlig vara behövs även tillstånd, vilket söks hos räddningstjänsten: Räddningstjänstens sida om brandfarlig och explosiv vara.

Har du en cistern som ska tas ur bruk?

Så ska du använda dig av e-tjänsten: Anmälan om cistern som tagits ur bruk.

Mer information

Mer information hittar du på mjolby.se.
Då Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor ska du skicka blanketten till Mjölby kommun.

Postadress:
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 Mjölby

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se