Rapportering av värdefull naturmiljö

LÄS MER

Vi vill ta del av din kunskap

Känner du till värdefulla och intressanta naturmiljöer i Boxholms kommun som inte beskrivs i naturvårdsprogrammet? Eller har du mer kunskap om redan kända områden? Vi vill gärna ta del av din kunskap för att förbättra vår kännedom om kommunens värdefulla naturmiljöer. Ett bra och aktuellt kunskapsunderlag är ett viktigt verktyg i kommunens naturvårdsarbete.

Har du information om värdefulla naturmiljöer som du vill delge oss så kan du skicka blanketten till:

Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 Mjölby

eller e-post till: miljo@mjolby.se  

Mer information

Då vi delar samma miljönämnd som Mjölby kommun så ska du skicka in blanketten till dem.
Frågor besvaras av kommunekologen på telefonnummer 0142-850 00 eller e-post miljo@mjolby.se

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se