Anmälan om grävning på kommunal mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du gräver på kommunal mark ska du skicka in en ansökan om tillstånd. Tillståndet behövs för dig som gräver och behöver utföra arbeten på kommunal mark.

Ansökan skall senast 14 dagar innan arbetet påbörjas skickas till kommunen för att vi skall hinna administrera eventuella tillstånd. Vid större arbeten kan beslutsprocessen ta längre tid.

Kompletterande handlingar

Efter genomgång kan eventuellt en komplettering av handlingar att begäras.

Har du frågor?

Då kan du använda dig av e-tjänsten: Ställ en fråga till Samhällsbyggnadskontoret!

Avgifter 

Anmälan medför en kostnad. Avgiften baseras på en fast taxa.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa