Ansök om trädfällning eller röjning av sly på kommunens mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du önskemål om att ta ner träd på kommunal mark, görs en bedömning enligt nedanstående kriterier.

Kriterier för trädfällning:

  • Trädets betydelse för området som helhet 
  • Trädets ekologiska och estetiska värden 
  • Trädets kondition (skadat, säkerhetsrisk)

När får avverkningen ske?

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast i oktober för att kunna behandlas under kommande vinter. Du kontaktas sedan av kommunens landskapsingenjör.
Generellt sett är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.
Gallring och röjning sker enligt skogsbruksplan.
Observera att det ej är tillåtet enligt svensk lag att själv fälla, beskära eller på något sätt skada träd på annans mark utan tillstånd.

Yttrande från granne

Berörda grannar måste yttra sig innan Samhällsbyggnadskontoret fattar beslut i ärendet.

Kompletterande handlingar

Efter genomgång kan eventuellt en komplettering av handlingar att begäras.

Har du frågor?

Då kan du använda dig av e-tjänsten: Ställ en fråga till Samhällsbyggnadskontoret!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa