Ansök om kommunalt vägbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan

  • Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 1 november.
  • Bidrag avser innevarande år och betalas ut mars följande år.

Yttrande från berörda

Fastboende längs berörd vägsträcka ska godkänna följande person som mottagare av kommunalt vägbidrag. Du som ansöker om vägbidraget är skyldig att informera berörda parter. De berörda parterna kommer även att få öra ett yttrande.

Kompletterande handlingar

Efter genomgång kan eventuellt en komplettering av handlingar att begäras.

Har du frågor?

Då kan du använda dig av e-tjänsten: Ställ en fråga till Samhällsbyggnadskontoret!

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Karta över vägens sträcka
  • Väghållarens ombud ska styrkas med årsmötesprotokoll eller underskrift från samtliga fastboende på sökt vägsträcka

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa