Felanmälan - Gator och parker

LÄS MER

Här kan du göra en felanmälan avseende områden inom gata och park,  till exempel skador eller iaktagelser på trasig gatubelysning. Felanmälan gäller inom Boxholms kommun.

I den här e-tjänsten anmäler du fel eller brister i:

  • Halkbekämpning
  • Sandupptagning
  • Gatubelysning
  • Vägnät/cykelvägar
  • Snöröjning
  • Park- och grönområden
  • Lekplatser
  • Kommunala badplatser

Är ditt ärende akut? 

Då ska du ringa till oss:
Telefonnummer: 0142-895 00 (kommunens reception/växel)

Vill du framföra en synpunkt eller fråga?

Gå till e-tjänsten: Lämna din synpunkt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa