Felanmälan - Gator och parker

LÄS MER

Här kan du göra en felanmälan avseende områden inom gata och park,  till exempel skador eller iaktagelser på trasig gatubelysning. Felanmälan gäller inom Boxholms kommun.

I den här e-tjänsten anmäler du fel eller brister i:

  • Halkbekämpning
  • Sandupptagning
  • Gatubelysning
  • Vägnät/cykelvägar
  • Snöröjning
  • Park- och grönområden
  • Lekplatser
  • Kommunala badplatser

Är ditt ärende akut? 

Då ska du ringa till oss:
Telefonnummer: 0142-895 00 (kommunens reception/växel)

Vill du framföra en synpunkt eller fråga?

Gå till e-tjänsten: Lämna din synpunkt.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Väljer du att inte logga in så kommer du inte att kunna se ditt ärende under Mina sidor och du kommer inte att kunna få någon återkoppling från en handläggare.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa