Kontrakt för lån av personlig Chromebook

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Enligt läroplan ska du lära dig att använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Som en del i denna strävan erbjuds därför alla elever från och med årskurs 4 genom lån att disponera en personlig bärbar Chromebook under sin studietid.

Chromebooken är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden. För att eleven ska få ut en egen personlig Chromebook krävs att eleven och elevens vårdnadshavare accepterar skolans gällande regler samt godkänner dessa genom undertecknande av detta kontrakt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa