Egenkontrollprogram - Försäljning av folköl

LÄS MER

Säljer du folköl ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska beskriva hur du gör för att:

  • reglerna kring folköl följs
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till alkohol- och tobaksenheten.

Den här blanketten ska bifogas tillsammans med Anmälan om försäljning av folköl.

Mer information

Boxholms kommun har avtal med Motala kommun om kontrollen av försäljning av folköl.
Mer information hittar du i e-tjänsten samt på Motala kommuns hemsida, motala.se.
Du kan även läsa mer på boxholm.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se