Ansök om gemensamt serveringsutrymme för alkoholdrycker

LÄS MER

Om du tillsammans med andra tillståndshavare vill ha ett gemensamt serveringsutrymme måste ni ansöka särskilt om detta. Ni ansvarar då alla för att ordning och nykterhet upprätthålls, och att alla regler följs. Alla sökande ska ha ett eget serveringstillstånd i botten.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun, där du hittar blanketten.
Mer information finner du kommunernas hemsidor:  motala.se och boxholm.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se