Anmälan om serveringsansvariga

LÄS MER

Det ska alltid finnas en serveringsansvarig person på plats på serveringsstället där alkohol serveras. En serveringsansvarig person ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun, där du hittar blanketten.
Mer information finner du kommunernas hemsidor:  motala.se och boxholm.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se