Återtagande av ansökan av alkoholdrycker

LÄS MER

Om ansökan för att servera alkoholhaltiga drycker ska upphöra ska du anmäla det till kommunen.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun, där du hittar blanketten.
Mer information finner du kommunernas hemsidor: motala.se och boxholm.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se