Finansieringsplan vid start av restaurangrörelse

LÄS MER

Du som ansöker om serveringstillstånd inför start av restaurangrörelse måste visa varifrån du fått pengar till att finansiera verksamheten. Du måste också visa att pengarna har förts över till säljaren. Det innebär att du måste skicka in både denna blankett och verifikationer i form av till exempel kontoutdrag, avtal och lånehandlingar.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun. Starta e-tjänsten för att läsa mer.
Mer information hittar du på: motala.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se