Egenkontrollprogram - Försäljning av alkoholdrycker på särskilda boenden

LÄS MER

Ett egenkontrollprogram ska bifogas med ansökan om serveringstillstånd, som avser ett särskilt boende.

Observera att du ska spara en kopia av egenkontrollprogrammet på serveringsstället. Egenkontrollprogrammet ska dessutom förnyas vart tredje år eller vid förändringar, och då ska det nya programmet även lämnas till kommunen.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun. Starta e-tjänsten för att läsa mer.
Mer information hittar du på: motala.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se