Finansieringsplan vid försäljning av tobak

LÄS MER

Kommunen utreder bland annat den ekonomiska lämpligheten vid en ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror. Då kan en av de detaljer som kommunen tittar på vara hur inköpet av verksamheten finansierats. Kommunen har rätt att begära in en finansieringsplan, som bör kunna styrkas med handlingar. Det kan vara till exempel lånehandlingar, revers, kontoutdrag och avtal. Kommunen kan även begära att samtliga inlämnade handlingar måste vara underskrivna och daterade av berörda parter.

Vi kan till exempel begära in uppgifter om:

  • varifrån pengarna/kapitalet kommer
  • att utbetalning av ett lån har skett till ditt konto. 

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun. Starta e-tjänsten för att läsa mer.
Mer information hittar du på: motala.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se