Avregistrering av - försäljning av tobak

LÄS MER

Ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror som inte används återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Om du inte längre behöver tillstånd ska du utan dröjsmål anmäla det till kommunen.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun. Starta e-tjänsten för att läsa mer.
Mer information hittar du på: motala.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.boxholm.se