Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

LÄS MER

För att få sälja tobak så krävs det ett tillstånd. Det du ska även bifoga relaterade handlingar tillsammans med din ansökan.

Bifoga dessa handlingar till din ansökan:

  • Finansieringsplan
  • Egenkontrollprogram
  • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag eller andelsfördelning i handelsbolag eller kommanditbolag. Bifoga till exempel bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok.
  • Beskrivning av verksamheten, innehållande bolagets inriktning, antalet anställda och öppettider.
  • Om du anlitat ett ombud bifoga en skriftlig fullmakt att företräda bolaget.
  • Om sökande är en förening: senaste årsmötesprotokoll med uppgift om styrelsens sammansättning och ledamöternas namn och personnummer.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun. Starta e-tjänsten för att läsa mer.
Mer information hittar du på: motala.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se