Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

LÄS MER

Den som vill bedriva försäljning av tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det hos den kommun där försäljningen ska ske. Näringsidkaren ska även utöva egenkontroll och se till att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram, som skickas till kommunen. Använd gärna vår mall för egenkontrollprogram: Egenkontrollprogram - Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun. Starta e-tjänsten för att läsa mer.
Mer information hittar du på: motala.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se