Avanmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter

LÄS MER

Om du slutar att sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du skicka in en avanmälan så snart som möjligt till kommunen.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun. Starta e-tjänsten för att läsa mer.
Mer information hittar du på: motala.se.

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
0141-22 50 00
www.motala.se