Anmälan om ägar- eller verksamhetsförändring vid försäljning av tobak

LÄS MER

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta anmälas till kommunen. Det kan handla om exempelvis:

  • betydande förändringar gällande ägare i ett bolag
  • betydande förändringar i en styrelse
  • kontaktuppgifter till tillståndshavaren
  • den som har försäljningstillstånd har avlidit
  • den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
  • om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun. Starta e-tjänsten för att läsa mer.
Mer information hittar du på: motala.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se