Avanmälan av försäljning av elektroniska cigaretter till konsumenter

LÄS MER

Om du slutar att sälja e-cigaretter ska du skicka in en avanmälan så snart som möjligt till kommunen.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se