Egenkontrollprogram - Försäljning av e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare

LÄS MER

Här kan du ta fram ett egenkontrollprogram som bifogas med anmälan om försäljning av e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare.

Observera att du ska spara en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället. Egenkontrollprogrammet ska dessutom förnyas var tredje år eller vid förändringar, och då ska det nya programmet även lämnas till kommunen.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun. Starta e-tjänsten för att läsa mer.
Mer information hittar du på: motala.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se