Egenkontrollprogram - Försäljning av receptfria läkemedel

LÄS MER

Använd den här blanketten för att ta fram ett egenkontrollprogram som bifogas anmälan om försäljning av receptfria läkemedel.

Observera att du ska spara en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället. Egenkontrollprogrammet ska dessutom förnyas var tredje år eller vid förändringar, och då ska det nya programmet även lämnas till kommunen.

Mer information

Boxholm kommun har avtal med Motala kommun. Starta e-tjänsten för att läsa mer.
Mer information hittar du på: motala.se.

Frågor om e-tjänsten

Motala Kommun
0141-22 50 00
www.motala.se