Anmälan om ny, ändrad eller avslutas livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.
I e-tjänsten kan du lämna uppgifter som miljökontoret behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll.
Om du ska anmäla att verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.​

Mer information

Mer information om e-tjänsten hittar du när du klickar på Starta e-tjänsten.
E-tjänsten ligger hos Mjölby kommun då vi delar samma miljönämnd och det är de som kommer att hantera ditt ärendet, i deras e-tjänsteportal.

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
0141-22 50 00
www.mjolby.se