Anmäl brister i webbplatsens tillgänglighet

LÄS MER

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Brister vi har identifierat och planerar att åtgärda:

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa