Arbetsuppgifter vid ledighet för elev åk 7-9

LÄS MER

Eleven ska ta kontakt med varje undervisande lärare för att få arbetsuppgifter som ska utföras, innan eleven påbörjar ledigheten. Detta för att eleven inte ska komma efter i undervisningen.

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se

Personuppgiftsansvarig

Boxholm kommun
kommun@boxholm.se