Ansök om inackorderingsbidrag

LÄS MER

Inackorderingstillägget kan utbetalas längst till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
Eleven ska vara folkbokförd i Boxholms kommun och vara antagen till en kommunal eller regiondriven gymnasieskola. Elever som studerar vid folkhögskola, fristående skola, riksinternatskola eller i skola utanför Sverige ska söka inackorderingstillägg hos CSN.

Mer information hittar du i blanketten!

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se

Personuppgiftsansvarig

Boxholm kommun
kommun@boxholm.se