Anmäl ditt barns frånvaro

LÄS MER

Du ska anmäla elevens frånvaro via:

  • Denna e-tjänst. E-tjänsten exporterar dig till Skola24. (https://boxholm.skola24.se)
  • Telefonnummer 0515-77 66 23
  • Skola24 MobilApp

Frånvaroanmälan av elev ska ske innan kl.07.45.

Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag!

Vi är angelägna att inga missförstånd sker som kan innebära att vi inte uppmärksammar att en elev saknas när skoldagen börjar.


Skollagen ställer krav på att skolan omedelbart ska meddela vårdnadshavaren när en elev har ogiltig/oanmäld frånvaro. 

Har ditt barn fått ogiltig frånvaro ska du gå in i Skola24 och bekräfta att du tagit del av ditt barns frånvaro.

Har du tappat bort din inloggning eller lösenord?

Kontakta barnochutbildning@boxholm.se 

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se

Personuppgiftsansvarig

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara vårdnadshavare