IST Admin - vårdnadshavare

LÄS MER

IST Admin används för att se ditt barns betyg, elevgrupp och justera telefon och e-post. 
IST Admin fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare.

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se

Personuppgiftsansvarig

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se

Följande behövs för e-tjänsten