IST Lärande - vårdnadshavare

LÄS MER

IST Lärande används för att se ditt barns planeringar, bedömningar, omdömen i olika ämnen och utvecklingssamtal.
IST Lärande fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare.

Du som vårdnadshavare se en kort film om IST Lärande.
Klicka här för att se filmen.

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se

Personuppgiftsansvarig

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se

Följande behövs för e-tjänsten