IST Lärande - elev

LÄS MER

IST Lärande används för att se dina planeringar, bedömningar, omdömen i olika ämnen och utvecklingssamtal.
IST Lärande fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare.

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se

Personuppgiftsansvarig

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se