Rapportera upptäckt av invasiv och främmande art

LÄS MER

Här kan du rapportera observationer av vissa invasiva främmande arter. Det vill säga arter som sprider sig snabbt och har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. En del arter finns redan i Sverige, några riskerar att komma hit och en del kommer troligen aldrig att hittas i Sverige. 

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning.

 

(E-tjänsten ligger i Artportalen)

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se