Socialstyrelsen - provberäkning ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Via den här e-tjänsten kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Kommunens socialtjänst beslutar om försörjningsstöd

Socialtjänsten i Boxholms kommun fattar beslut om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd. Eftersom provberäkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som socialtjänsten tar hänsyn till, kan resultatet bli annorlunda när du lämnar in en ansökan hos socialtjänsten.

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar påverkar det din rätt till försörjningsstöd.

För att veta om du kan få försörjningsstöd måste du kontakta socialtjänsten i Boxholms kommun. Du har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd och få din sak prövad av socialtjänsten.

Mer information

Mer information om ekonomiskt bistånd kan du läsa på www.boxholm.se.


(E-tjänsten ligger hos Socialstyrelsen)

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
1042-895 00
www.boxholm.se