Ansök om tillstånd för att hålla djur inom planlagt område

LÄS MER

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön ska du ansöka om tillstånd om du vill hålla vissa djur inom detaljplanelagt område.

Enligt § 3 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs det inom detaljplanelagt område tillstånd att hålla:

  • Nötkreatur, häst, get, får och svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftig orm

Syftet med föreskriften är att minska risken för störning eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Mer information

Mer information om e-tjänsten hittar du när du klickar på Starta e-tjänsten.
E-tjänsten ligger hos Mjölby kommun då vi delar samma miljönämnd och det är de som kommer att hantera ditt ärendet, i deras e-tjänsteportal.

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se